WAG DOM

Projektujemy dla ciebie

Z czym połączona jest geodezja oraz w jaki sposób ją wykorzystujemy?

Kartografia oraz geodezja są bardzo ze sobą powiązane, wspólnie stanowią część ważnej nauki o ziemi, jaką jest geografia. Kartografa jest nauką, dzięki której mogą być komponowane przeróżnego typu mapy, atlasy, globusy, jednak nie mogłyby one powstać, gdyby nie geodezja. Nauka ta pozwala bo na wykonywanie dokładnych pomiarów, również na małych, jak i na trochę większych powierzchniach terenu. Co znacznie więcej, nauka ta jest też nierozerwalną częścią wielu innych dziedzin, albowiem wykorzystywana jest między innymi w budownictwie lub a w architekturze.

Architekci na przykład tworzą swoje projekty na specjalnych mapach sytuacyjno – wysokościowych, a po pewnym czasie taki projekt jest wykonywany przez geodetę w terenie. Nauka ta jednakże nie tylko wiąże się z dwoma wyżej wymienionymi dziedzinami, albowiem dzięki niej dopuszczalne stało się także badanie odkształceń budynków lub tworzenie regulacji prawnych nieruchomości. W ramach tej nauki jesteśmy w stanie wyróżnić również poszczególne działy, do jakich należy zaliczyć choćby fotogrametrię czy topografię. Nauka o kształcie, wymiarów ziemi i o wykonywaniu pomiarów nie należy do najbardziej rozpowszechnionych, lecz mimo to, o geodezji słyszał pewnie każdy z nas.

Geodezja jest obecnie nauką wybitnie pomocną, gdyż dzięki niej można przede wszystkim tworzyć mapy, atlasy, mierzyć pokaźniejsze oraz mniejsze powierzchnie czy tworzyć dokumenty o charakterze prawnym, które są nam niezbędne chociażby w czasie rozgraniczania nieruchomości – potwierdza to geodeta lubawa. Wtenczas nie obejdzie się bez pomocy geodety. Istotą geodezji są w takim razie prace powiązane w głównej mierze z różnego rodzaju pomiarami, a najbardziej popularne są pomiary szczegółowe sytuacyjne i wysokościowe, pomiary realizacyjne czy te połączone z ewidencją gruntów.

Oprócz tego istotą tej nauki są również dogłębne obliczenia geodezyjne, przygotowywanie specjalistycznej dokumentacji (również o charakterze prawnym) oraz sporządzanie zdjęć, jakie mają być przydatne przy tworzeniu map oraz innych graficznych opracowań. Geodezja towarzyszy też innym dziedzinom, korzystają bo z niej też budowlańcy i architekci.